Wykonawcy

Tworzymy grupę specjalistów z branż niezbędnych do realizacji opracowanego projektu lub koncepcji. Już na etapie ich opracowania, wszyscy są angażowani w proces tworzenia. Wnosimy uwagi, sugerujemy alternatywne rozwiązania i pomagamy w opracowaniu. Sukcesywnie zapoznajemy się z projektem co pozwala zaplanować harmonogram prac i usprawnić ich przebieg.

Skład zespołu wykonawczego stanowią specjaliści prac:
  • projektowych
  • budowlano – wykończeniowych
  • instalacji elektrycznych, monitoringu, RTV-Sat, domofonu
  • instalacji hi-fi, kina domowego, multiroom, nagłośnień komercyjnych

W przypadku innych prac, zapraszamy zaprzyjaźnione firmy. Zapewniamy inwestorowi komfort obsługi, zdejmujemy ciężar organizacji prac i ułatwiamy podjęcie racjonalnych decyzji. Dostarczamy materiały wykończeniowe oraz instalacyjne. Pomagamy w ich doborze tak aby spełniły oczekiwania.